خانه / علوم انسانی / خلاصه مبانی نظری سند تحول برای امتحان مهارت آموزان ماده ۲۸

خلاصه مبانی نظری سند تحول برای امتحان مهارت آموزان ماده ۲۸

خلاصه مبانی نظری سند تحول برای امتحان مهارت آموزان ماده ۲۸


خلاصه مبانی نظری سند تحول  برای امتحان مهارت آموزان ماده ۲۸    فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوري اسلامی ایران ( از ص ۱۹۶ تا ۳۲۴ حیات طیبه : درسوره نحل آیه ۹۵ آمده است . ایده هاي اصلی مدرنیته عبارتند از :اومانیسم و سکولاریسم تربیت رسمی و عمومی ( در شکل فعلی آن)، نهادي است که با آغاز دوران مدرنیته درجوامع غربی ظهور یافته است و لذا یکی از مظاهر تمدن مدرن به شمار می آید . رویکردهاي مهم در چالش برقراي رابطه مستدل بین سنت و مدرنیته در تربیت رسمی : تجدد گرایی – شریعت گرایی – تمدن سازي – سنت گرایی پنج محور اساسی دیدگاه تجدد گرایی از این قرار است: نگرش انسان مدارانه، علم گرایی و تأکید بر خرد ابزاري، توسعه گرایی، تاریخیت و نسبیت فهم و آینده گرایی . اندیشمندان رویکرد شریعت گرایی راه حل مسائل اجتماعی مسلمین را در ، اجراي احکام فقهی بدون نیاز به پردازش الگوهاي عینی و تجربی می دانند. اندیشه هاي این گروه حول پنج محور اصول گرایی، آئین گرایی و تکلیف مداري، اجتهاد گرایی و روشمندي در فهم دین، التقاط ستیزي و گذشته گرایی می چرخد . رویکرد تمدن سازي افزون بروحی و تعالیم د …

درباره‌ی Behdadkhakzad

همچنین ببینید

تحقیق دلايل بر لزوم معاد

تحقیق دلايل بر لزوم معاد دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، دلايل بر لزوم معاد، بخشی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.