خانه / علوم انسانی / فایل ورد مواد روشهای تحلیل پوششی داده ها و مدلهای رتبه بندی اندرسون پیترسون و کارایی متقاطع

فایل ورد مواد روشهای تحلیل پوششی داده ها و مدلهای رتبه بندی اندرسون پیترسون و کارایی متقاطع

فایل ورد مواد روشهای تحلیل پوششی داده ها و مدلهای رتبه بندی اندرسون پیترسون و کارایی متقاطع


فرمت: ورد تعداد صفحات:۱۷ کارایی ﺑﺤﺚ ﻛﺎراﻳﻲ رﻳﺸﻪ­اي ﻋﻤﻴﻖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘـﺼﺎدي دارد و ﺷـﺮوع آن به کار بی­نظیر فارل، می­رسد. انواع کارایی فارل(۱۹۵۷) مفهوم کلی کارایی را به سه بخش کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی تقسیم کرده است. کارایی فنی به توانایی بنگاه در تولید حداکثر محصول از مجموعه معین نهاده، کارایی فنی اطلاق می­شود. کارایی تخصیصی به توانایی بنگاه در انتخاب مجموعه بهینه­ی نهاده­ها در مرز فنی با کم­ترین هزینه اشاره دارد. کارایی اقتصادی به توانایی بنگاه در تولید حداکثر ستاده با انتخاب مجموعه بهینه­ی نهاده­ها (بیش­ترین ستاده با کمترین هزینه در مرز فنی) گفته می­شود. توضیحات کامل مدل DEA با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس توضیحات کامل مدل DEA با فرض بازده متغير نسبت به مقياس توضیحات کامل رتبه بندی با استفاده از ارزیابی کارایی متقاطع و روش اندرسون پیترسون رتبه­بندی واحدهای کارا با استفاده از دو روش اندرسون پیترسون و کارایی متقاطع صورت می­پذیرد. مدل اندرسون- پیترسون مدل اندرسون و پیترسون در سال ۱۹ …

درباره‌ی Behdadkhakzad

همچنین ببینید

تحقیق درجات ایمان

تحقیق درجات ایمان دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، درجات ایمان، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *