خانه / علوم انسانی / پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرسCISS (اندلر وپارکر)

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرسCISS (اندلر وپارکر)

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرسCISS (اندلر وپارکر)


پرسشنامه ي راهبردهای مقابله با استرس(CISS): اين پرسشنامه توسط اندلر و پارک(۱۹۹۰؛ نقل از محمدخانی و همکاران، ۱۳۸۷)، تهيه وبه وسیله اکبر زاده (۱۳۷۶)ترجمه شده است. در اين پژوهش، براي اين پژوهش  از فرم ۴۸ سؤالي پرسشنامه مقابله با موقعيت­هاي استرس زا (CISS) كه توسط محمدخاني (۱۳۸۷) ترجمه و انطباق داده شده است، استفاده شده. اين پرسشنامه براي ارزيابي سه راهبرد مقابله اي مقابله عملي يا مسأله مدار(برخورد فعال با مساله در جهت مدیریت وحل آن.)، مقابله هيجاني(یا تمرکز بر پاسخ های هیجانی به مساله ) و مقابله اجتنابي(فرار ازمسئله) طراحي شده است (محمدخاني، ۱۳۸۷).دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویاروی به این شکل است که نمره ی هر یک از رفتارهای رویایی سه گانه یعنی مسئله مدار ،هیجان مدارواجتنابی از ۱۶تا ۸۰است به عبارتی شیوه رویاروی غالب فرد با توجه به نمره ای که در آزمون کسب می کند مشخص می شود .یعنی هر کدام از رفتارها نمره ی بالاتری را کسب کند، آن رفتار به عنوان شیوه رویارویی فرد در نظر گرفته می شود (اندلروپارکر ۱۹۹۰،به نقل از حاجت بیگی ۱۳۷۹). پايايي كل اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ۸۴/ …

درباره‌ی Behdadkhakzad

همچنین ببینید

تحقیق دلايل بر لزوم معاد

تحقیق دلايل بر لزوم معاد دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، دلايل بر لزوم معاد، بخشی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *