خانه / علوم انسانی / پرسشنامه جهت گیری مذهبی

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

پرسشنامه جهت گیری مذهبی


پرسشنامه جهت گیری مذهبی روایی: دارد پایایی: دارد نمره گذاری وتفسیر دارد    فرمت ورد ۱۴ صفحه   مقدمه   نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد زیرا بشر از همان آغاز زندگی خود به حامی مقتدر و تکیهگاه نیرومند احساس نیاز میکرده است. موضوع دین، مورد بحث محققان پیشگامی همچون جیمز (۱۹۲۹)، فروید (۱۹۰۷)، یونگ (۱۸۷۵-۱۹۶۱) و دیگران بوده است و پس از آن اندیشمندانی نظیر آلپورت (۱۹۶۷) به تبیین مذهب پرداختهاند (بهرامی احسان و تاشک، .(۱۳۸۳   مذهب به عنوان یک پدیده روانی- اجتماعی همواره مورد توجه روانشناسان و جامعهشناسان بوده است. بهرغم همه تلاشهایی که برای بررسی مسایل و موضوعات مربوط به مذهب صورت گرفته است، کماکان اطلاعات و نظریههای مختلف در این باره در مقایسه با سایر زمینهها، محدود بهنظر میرسد. (بهرامی، .(۱۳۸۰   پژوهشهای روانشناسی نشان میدهد که مذهب، اساسیترین و مهمترین مسئله در شخصیت سالم و وحدت روانی است. وحدت روان با سیستم ارزشی که بتواند به حیات معنی و هدف بدهد، مرتبط است (اورکی و برقیایرانی، .(۱۳۸۹   مذهب به عنوان مجموعهای از اعتقادات، بایدها …

درباره‌ی Behdadkhakzad

همچنین ببینید

تحقیق همه چیز در مورد دعا

تحقیق همه چیز در مورد دعا دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، همه چیز در مورد دعا، …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *