خانه / 2021 / February (پەڕە 5)

بایگانی/آرشیو ماهانه: February 2021

دانلود رام موتورولا One Power XT1942-1 اندروید ۸٫۱

دانلود رام موتورولا One Power XT1942-1 اندروید ۸٫۱      دانلود رام موتورولا One Power XT1942-1 اندروید ۸٫۱   اندروید نسخه ی ۸٫۱ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا One Power XT1942-1 حالا این نسخه با آخرین بیلد ارائه شده برای این دستگاه در این پست …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Motorola_Droid_Xyboard اندروید ۴٫۱

دانلود رام موتورولا Motorola_Droid_Xyboard اندروید ۴٫۱      دانلود رام موتورولا Motorola_Droid_Xyboard اندروید ۴٫۱   اندروید نسخه ی ۳٫۲ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Droid_Xyboard حالا  که این نسخه برنامه ریزی شده  ارتقاء یافته به اندروید ۴٫۱  شده نسخه با آخرین بیلد ارائه شده برای …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Moto_G7_Power_XT1955_4 اندروید ۹٫۰

دانلود رام موتورولا Moto_G7_Power_XT1955_4 اندروید ۹٫۰      دانلود رام موتورولا Moto_G7_Power_XT1955_4 اندروید ۹٫۰   اندروید نسخه ی ۹٫۰ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Moto_G7_Power_XT1955_4   که این نسخه با آخرین بیلد ارائه شده برای این دستگاه در این پست قرار گرفته است. اگر شما به …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Xoom_MZ604 اندروید ۴٫۱

دانلود رام موتورولا Xoom_MZ604 اندروید ۴٫۱      دانلود رام موتورولا Xoom_MZ604 اندروید ۴٫۱   اندروید نسخه ی ۳٫۰ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Xoom_MZ604 که این نسخه با آخرین بیلد ارائه شده برای این دستگاه در این پست قرار گرفته است. اگر شما به …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Xoom_MZ605 اندروید ۴٫۱

دانلود رام موتورولا Xoom_MZ605 اندروید ۴٫۱      دانلود رام موتورولا Xoom_MZ605 اندروید ۴٫۱   اندروید نسخه ی ۳٫۰ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Xoom_MZ605 که این نسخه با آخرین بیلد ارائه شده برای این دستگاه در این پست قرار گرفته است. اگر شما به …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا One_Vision_XT1970-2 اندروید ۹٫۰

دانلود رام موتورولا One_Vision_XT1970-2 اندروید ۹٫۰      دانلود رام موتورولا One_Vision_XT1970-2 اندروید ۹٫۰   اندروید نسخه ی ۹٫۰ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا One_Vision_XT1970-2 که این نسخه با آخرین بیلد ارائه شده برای این دستگاه در این پست قرار گرفته است. اگر شما به …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Xoom_2_3G_MZ608 اندروید ۴٫۰

دانلود رام موتورولا Xoom_2_3G_MZ608 اندروید ۴٫۰      دانلود رام موتورولا Xoom_2_3G_MZ608 اندروید ۴٫۰   اندروید نسخه ی ۳٫۱ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Motorola_Xoom_2 که این نسخه به  اندروید ۴٫۰ ارتقا یافته و با آخرین بیلد ارائه شده برای این دستگاه در این پست …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Xoom_2_3G_MZ616 اندروید ۴٫۱

دانلود رام موتورولا Xoom_2_3G_MZ616 اندروید ۴٫۱       دانلود رام موتورولا Xoom_2_3G_MZ616 اندروید ۴٫۱   اندروید نسخه ی ۳٫۱ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Xoom_2_3G_MZ616 که این نسخه به  اندروید ۴٫۱ ارتقا یافته و با آخرین بیلد ارائه شده برای این دستگاه در این پست …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Moto_G2_4G_XT1078 اندروید ۶٫۰

دانلود رام موتورولا Moto_G2_4G_XT1078 اندروید ۶٫۰      دانلود رام موتورولا Moto_G2_4G_XT1078 اندروید ۶٫۰   اندروید نسخه ی v5.0.2 پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Moto_G2_4G_XT1078 که این نسخه به  اندروید ۶٫۰  ارتقا یافته و با آخرین بیلد ارائه شده برای این دستگاه در این پست …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Moto G7 Plus XT1965-3 اندروید ۱۰

دانلود رام موتورولا Moto G7 Plus XT1965-3 اندروید ۱۰      دانلود رام موتورولا Moto G7 Plus XT1965-3 اندروید ۱۰   اندروید نسخه ی ۸٫۰ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Moto G7 Plus XT1965-3 بود که حالا با ابدیت بعدی به اندورید ۱۰ رسیده  که …

بیشتر بخوانید »