خانه / عمومی و آزاد

عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت فصل ۴ زیست دهم(گردش مواد در بدن)

دانلود پاورپوینت فصل ۴ زیست دهم(گردش مواد در بدن) دانلود پاورپوینت فصل ۴ زیست دهم(گردش مواد در بدن) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۹۵pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد:·         …

بیشتر بخوانید »

دانلود پاورپوینت فصل ۵ زیست دهم(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)

دانلود پاورپوینت فصل ۵ زیست دهم(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) دانلود پاورپوینت فصل ۵ زیست دهم(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۵۱pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به …

بیشتر بخوانید »

دانلود پاورپوینت فصل ششم زیست دهم(ازیاخته تا گیاه)

دانلود پاورپوینت فصل ششم زیست دهم(ازیاخته تا گیاه) دانلود پاورپوینت فصل ششم زیست دهم(ازیاخته تا گیاه) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۶۴pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد:·         افزایش تجارب …

بیشتر بخوانید »

دانلود پاورپوینت فصل ۷ زیست دهم(جذب و انتقال مواد در گیاهان)

دانلود پاورپوینت فصل ۷ زیست دهم(جذب و انتقال مواد در گیاهان) دانلود پاورپوینت فصل ۷ زیست دهم(جذب و انتقال مواد در گیاهان) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۶۶pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به …

بیشتر بخوانید »

دانلودپاورپوینت درس ۲تفکر و سواد رسانه ای دهم(پیام همبرگری)

دانلودپاورپوینت درس ۲تفکر و سواد رسانه ای دهم(پیام همبرگری) دانلودپاورپوینت درس ۲تفکر و سواد رسانه ای دهم(پیام همبرگری) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۲۵pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینتاز مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد:·         افزایش …

بیشتر بخوانید »

دانلودپاورپوینت درس ۳تفکر و سواد رسانه ای دهم(پنجگانه سواد رسانه ای)

دانلودپاورپوینت درس ۳تفکر و سواد رسانه ای دهم(پنجگانه سواد رسانه ای) دانلودپاورپوینت درس ۳تفکر و سواد رسانه ای دهم(پنجگانه سواد رسانه ای) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۲۰pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. این پاورپوینت آموزشی شامل :دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های …

بیشتر بخوانید »

دانلودپاورپوینت درس ۴تفکر و سواد رسانه ای دهم(تصاویر بی طرف نیستند)

دانلودپاورپوینت درس ۴تفکر و سواد رسانه ای دهم(تصاویر بی طرف نیستند) دانلودپاورپوینت درس ۴تفکر و سواد رسانه ای دهم(تصاویر بی طرف نیستند) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۲۲pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینتاز مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد …

بیشتر بخوانید »

دانلود پاورپوینت فصل ۱ زیست دهم(زیست شناسی دیروز، امروز و فردا)

دانلود پاورپوینت فصل ۱ زیست دهم(زیست شناسی دیروز، امروز و فردا) دانلود پاورپوینت فصل ۱ زیست دهم(زیست شناسی دیروز، امروز و فردا) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۶۴pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینتاز مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد …

بیشتر بخوانید »

دانلود پاورپوینت فصل ۲ زیست دهم(گوارش وجذب مواد)

دانلود پاورپوینت فصل ۲ زیست دهم(گوارش وجذب مواد) دانلود پاورپوینت فصل ۲ زیست دهم(گوارش وجذب مواد) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۱۶۲pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینتاز مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد:·         افزایش تجارب آموزش …

بیشتر بخوانید »