خانه / عمومی و آزاد

عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت فصل ۴ زیست دهم(گردش مواد در بدن)

دانلود پاورپوینت فصل ۴ زیست دهم(گردش مواد در بدن) دانلود پاورپوینت فصل ۴ زیست دهم(گردش مواد در بدن) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۹۵pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد:·         …

بیشتر بخوانید »

دانلود پاورپوینت فصل ۵ زیست دهم(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)

دانلود پاورپوینت فصل ۵ زیست دهم(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) دانلود پاورپوینت فصل ۵ زیست دهم(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۵۱pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به …

بیشتر بخوانید »

دانلود پاورپوینت فصل ششم زیست دهم(ازیاخته تا گیاه)

دانلود پاورپوینت فصل ششم زیست دهم(ازیاخته تا گیاه) دانلود پاورپوینت فصل ششم زیست دهم(ازیاخته تا گیاه) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۶۴pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد:·         افزایش تجارب …

بیشتر بخوانید »

دانلود پاورپوینت فصل ۷ زیست دهم(جذب و انتقال مواد در گیاهان)

دانلود پاورپوینت فصل ۷ زیست دهم(جذب و انتقال مواد در گیاهان) دانلود پاورپوینت فصل ۷ زیست دهم(جذب و انتقال مواد در گیاهان) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۶۶pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینت از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها ( فصل پنجم)

پاورپوینت مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها ( فصل پنجم) مراحل اجرای هزینه (خرج) در بودجه سالانه کل کشور، فعالیت ها ، برنامه ها، طرح ها و پروژه هایی که برای تحقق تمام یا قسمتی از هدف های مصوب برنامه میان مدت ضروری است، پیش بینی و اجرای …

بیشتر بخوانید »

دانلود پاورپوینت درس ۱تفکر و سواد رسانه ای دهم(رسانه در گذر زمان)

دانلود پاورپوینت درس ۱تفکر و سواد رسانه ای دهم(رسانه در گذر زمان) دانلود پاورپوینت درس ۱تفکر و سواد رسانه ای دهم(رسانه در گذر زمان) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۱۷pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینتاز مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان …

بیشتر بخوانید »

دانلودپاورپوینت درس ۲تفکر و سواد رسانه ای دهم(پیام همبرگری)

دانلودپاورپوینت درس ۲تفکر و سواد رسانه ای دهم(پیام همبرگری) دانلودپاورپوینت درس ۲تفکر و سواد رسانه ای دهم(پیام همبرگری) این محصول قابل ویرایش با فرمت در۲۵pptx اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد. مزایای استفاده از پاورپوینتاز مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد:·         افزایش …

بیشتر بخوانید »