خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : 0 دانلود فایل فلش

بایگانی/آرشیو برچسب ها : 0 دانلود فایل فلش

دانلود رام موتورولا Moto E XT1527 اندروید ۶٫۰

دانلود رام موتورولا Moto E XT1527 اندروید ۶٫۰      دانلود رام موتورولا Moto E XT1527 اندروید ۶٫۰ اندروید نسخه ی ۶٫۰ پیش فرض در حال حاضر آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Motorola Moto E XT1527 می باشد که این نسخه با آخرین بیلد ارائه شده برای این دستگاه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-2 اندروید ۸٫۰

دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-2 اندروید ۸٫۰ دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-2 اندروید ۸٫۰   اندروید نسخه ی ۸٫۰ پیش فرض در حال حاضر آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Motorola Moto E5 Play XT1921-2 می باشد که این نسخه با آخرین بیلد ارائه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا ۱-Moto E5 Play XT1921 اندروید ۸٫۰

دانلود رام موتورولا ۱-Moto E5 Play XT1921 اندروید ۸٫۰ دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-1 اندروید ۸٫۰   اندروید نسخه ی ۸٫۰ پیش فرض در حال حاضر آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Motorola Moto E5 Play XT1921 می باشد که این نسخه با آخرین بیلد ارائه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-3 اندروید ۸٫۰

دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-3 اندروید ۸٫۰ دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-3 اندروید ۸٫۰   اندروید نسخه ی ۸٫۰ پیش فرض در حال حاضر آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Motorola Moto E5 Play XT1921-2 می باشد که این نسخه با آخرین بیلد ارائه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-5 اندروید ۸٫۰

دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-5 اندروید ۸٫۰ دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-5 اندروید ۸٫۰   اندروید نسخه ی ۸٫۰ پیش فرض در حال حاضر آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Motorola Moto E5 Play XT1921-5 می باشد که این نسخه با آخرین بیلد ارائه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-6 اندروید ۸٫۰

دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-6 اندروید ۸٫۰ دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-6 اندروید ۸٫۰   اندروید نسخه ی ۸٫۰ پیش فرض در حال حاضر آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Motorola Moto E5 Play XT1921-6 می باشد که این نسخه با آخرین بیلد ارائه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-7 اندروید ۸٫۰

دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-7 اندروید ۸٫۰ دانلود رام موتورولا Moto E5 Play XT1921-7 اندروید ۸٫۰   اندروید نسخه ی ۸٫۰ پیش فرض در حال حاضر آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Motorola Moto E5 Play XT1921-7 می باشد که این نسخه با آخرین بیلد ارائه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Moto G7 Plus XT1965-3 اندروید ۸٫۰

دانلود رام موتورولا Moto G7 Plus XT1965-3 اندروید ۸٫۰      دانلود رام موتورولا Moto G7 Plus XT1965-3 اندروید ۸٫۰   اندروید نسخه ی ۸٫۰ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Moto G7 Plus XT1965-3  که این نسخه با آخرین بیلد ارائه شده برای این دستگاه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Moto Z3 XT1929-17 اندروید ۹٫۰

دانلود رام موتورولا Moto Z3 XT1929-17 اندروید ۹٫۰      دانلود رام موتورولا Moto Z3 XT1929-17 اندروید ۹٫۰   اندروید نسخه ی ۸٫۱ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Moto Z3 XT1929-17 حالا  که این نسخه اندروید ۸٫۱ (Oreo), برنامه ریزی شده  ارتقاء یافته به اندروید …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام موتورولا Moto_G7_Power_XT1955_4 اندروید ۹٫۰

دانلود رام موتورولا Moto_G7_Power_XT1955_4 اندروید ۹٫۰      دانلود رام موتورولا Moto_G7_Power_XT1955_4 اندروید ۹٫۰   اندروید نسخه ی ۹٫۰ پیش فرض بود که آحرین نسخه ی اندروید موجود برای گوشی موتورولا Moto_G7_Power_XT1955_4   که این نسخه با آخرین بیلد ارائه شده برای این دستگاه در این پست قرار گرفته است. اگر شما به …

بیشتر بخوانید »